ایران در هندسۀ سیاست خارجی روسیه


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ , March 14 2018
 TISRI,  نخست,  978-964-526-255-4,  448ص.,  تهران
نویسنده (گان):شاد، محمد؛
کدبازیابی: FB52914
چکیده: اين كتاب تلاشي براي ارائۀ تصويري واقعي‌تر دربارۀ نحوۀ ساخت‌يابي نگرش روسي به ايران در مسائل مرتبط با سیاست خارجي این کشور است. در فصل اول اين كتاب، با واكاوي مناظرات هويتي غالب در روسيه، نحوۀ تحول «نگاه به ايران» در تجويزات سياسي این قالب‌های هویتی واكاوي شده؛ در فصل دوم، اسناد راهبردي سياست خارجي روسيه و نوع نگاه به ایران تحلیل ‌شده است؛ در فصل سوم، موضوع ايران در مراکز علمی و اندیشکده‌های مهم سیاست خارجی روسیه بررسی شده است و در فصل پاياني، تأثیر متغیرهای ثالث در شکل‌دهی به سیاست خارجی روسیه درقبال ایران مورد توجه قرارگرفته و نقش كشورهاي اصلي اثرگذار يعني آمريكا، رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي و تركيه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
موضوع(ات): روسیه فدراتیو– روابط خارجی – ایران؛ ایران – روابط خارجی – روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: