تحلیل انتقادی کتاب نظریه‌های روابط بین‌الملل


منبع: فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ , November 21 2017
  شماره 32,  179-188
نویسنده (گان):اقارب پرست، محمدرضا؛
کدبازیابی: F74C88D
چکیده: کتاب حاضر به بررسی نظریات روابط بین‌الملل و تقسیم‌بندی این نظریات پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل تلاش کرده تا چهارچوبی نظری را برای تجزیه‌وتحلیل روابط بین‌ بازیگران در عرصۀ بین‌المللی ارائه کند. نویسندگان تنها یک صفحه را به مباحث روش‌شناسی اختصاص داده‌اند؛ حال آنکه باتوجه به اهمیت مباحث روش‌شناسی و به‌طور خاص، تاثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه به‌ویژه مکتب نوواقع‌گرایی به‌عنوان جریان اصلی روابط بین‌الملل ضروری است، اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین‌الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریۀ سبز، جامعه‌شناسی تاریخی‌ و نظریۀ سیاسی بین‌المللی (اخلاق بین‌الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین‌الملل تبدیل کرده است.
موضوع(ات): روابط بین‌المللی؛ برچیل . اسکات . نظریه‌های روابط بین‌الملل - نقد و تفسیر؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: