چين و الزامات توسعۀ روابط با آمريكای لاتين


منبع: فصلنامه سياست
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۵ , January 4 2017
  سال چهل‌وشش، شماره 4
نویسنده (گان):سازمند، بهاره؛ ارغواني پيرسلامي، فريبرز ؛
کدبازیابی: F5F2868
چکیده: هدف نوشتار حاضر بررسي دلايل و روند افزايش روابط چين و كشورهاي منطقۀ آمريكاي لاتين در سال‌هاي رياست‌جمهوري هو جينتائو است. پرسش اصلي پژوهش اين است كه چرا سياست خارجي چين در دورۀ رياست‌جمهوري هو جينتائو، گسترش روابط با كشورهاي آمريكاي لاتين را مدنظر قرار داد؟ يافته‌هاي پژوهش نشان داده است كه الزامات دروني، منطقه‌اي و بين‌المللي توسعۀ چين، اين كشور را متوجه مناطق مختلف كرده و ازاين‌رو نمي‌توان فقط به تأثير تغيير كادر رهبري در تغيير اولويت‌هاي سياست خارجي چين قائل بود. ويژگي‌هاي سطح خرد همانند اصول مورد تأكيد هو در عرصۀ داخلي و سياست خارجي و تلاقي آنها با متغيرهاي منطقه‌اي و بين‌المللي به تغيير جهت‌گيري در سياست خارجي چين كمك كرده است.
موضوع(ات): چین - روابط خارجی - آمریکای لاتین؛ آمریکای لاتین - روابط خارجی - چین؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: