THE DEFICIT’S IMPACT ON AMERICAN NATIONAL SECURITY AND FOREIGN POLICY
تاثیر کسر بودجه بر امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا


منبع: THE BROOKINGS INSTITUTION
آدرس وب:http://www.brookings.edu/~/media/files/events/2011/0812_d...
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ , August 12 2011
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: F554C27
چکیده: درحالی که کنگره و کاخ سفید در روزهای اخیر به توافقی برای کاهش 2بودجه در دهه آینده دست یافتند اما جزئیات این کاهش هنوز مشخص نیست. با این‌حال آشکار است که این کاهش بودجه شامل کاهش هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی نیز می‌گردد. در همین‌راستا در روز 12 اوت 2011 بخش سیاست خارجی موسسه بروکینگر میزبان نشستی درباره بررسی تاثیر کسر بودجه بر امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا بود. بررسی تحولات مربوط به کسر بودجه در کنگره آمریکا و مسائل مربوط به کاهش بودجه برخی سازمان‌ها در سال‌های آینده، بررسی بودجه وزارت دفاع در سال‌های آینده و تاثیر کاهش بودجه بر نهادهای مسئول امنیت ملی و سیاست خارجی ازجمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته‌ شده است.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست اقتصادی؛ ایالات متحده - امنیت ملی؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: