بولتن ویژه: نگاهی به پژوهش«بهای انسانی حمله نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران»


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۱ , January 9 2013
  شماره ۹۱/۱۰۴/۱۰,  ۵۲ص.
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: F401918
چکیده: نوشتار حاضر با استفاده از اطلاعات، داده‌ها و ارقام و آمارهای معتبر موجود که بخشی از آنها شامل اطلاعات سابقاً محرمانه بوده است، در سه مدل نظریه‌ای، تاریخی و اقتصادی ، دست به ارزیابی و تخمین «بهای انسانی» حمله نظامی احتمالی به چهار سایت هسته‌ای عمده ایران شامل مجتمع UCF اصفهان، تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نظنز، رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و نیروگاه اتمی بوشهر زده و پیامدهای انسانی، زیست‌محیطی و اقتصادی (در سطح محلی و منطقه‌ای) آن را مورد بررسی قرار داده است.
موضوع(ات): تاسیسات هسته‌اي – ایران؛ تاسیسات هسته‌ای – ایران – پیش‌بینی‌هاي ایمنی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: