سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ , April 15 2018
 TISRI,  نخست,  978-964-526-257-8,  375ص.,  تهران
نویسنده (گان):سازمند، بهاره؛
کدبازیابی: F2CBE5D
چکیده: کتاب حاضر به بررسی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در دورۀ پس از جنگ سرد پرداخته است.این نوشتار متشکل از دو بخش است؛ در بخش اول با عنوان بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، و با استفاده از نظریه پیوستگی جیمز روزنا، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپایی، چین و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم دربرگیرنده نمودهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در دورۀ پس از جنگ سرد است. در این بخش نیز که متشکل از پنج فصل است به‌ترتیب جهت‌گیری و اقدامات سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپایی، چین و ژاپن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
موضوع(ات): ابرقدرتها – تاريخ – قرن 21 م.؛ روابط بين‌المللي – تاريخ – قرن 21 م.؛ ایالات متحده - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ چین - سیاست خارجی؛ ژاپن - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > ژاپن > سیاست خارجی >
درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > روابط بين المللی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق سیاسی > اتحادیه ارو‍‍پا > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای شرقی > روسیه فدراتیو > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > چین > سیاست خارجی >