گزارش ویژه: نگاهی به گزارش سایت استرتفور پیرامون احتمال یک کودتای داخلی در سوریه


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ , September 21 2012
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: EFCBDE3
چکیده: این نوشتار به بررسی و ارائه مهم‌ترین نکات گزارشی پرداخته است که درباره امکان وقوع یک کودتای درونی در سوریه توسط تعدادی از چهره‌های حاضر در حلقه نزدیکان بشار اسد منتشر شده است. به باور نویسندگان این گزارش، امکان اقدام به چنین کودتایی وجود دارد و گرچه سناریوی کودتا در حال حاضر نامحتمل به نظر می‌رسد، تهدیدها علیه خاندان اسد از درون رژیم، دست‌کم به اندازه تهدید قدرت‌های خارجی یا مخالفان جدی است.
موضوع(ات): سوریه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: