تحلیل کوتاه: ترکیه و آمریکا: متحدان دور، دشمنان نزدیک


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ , September 17 2018
 
نویسنده (گان):ببری، نیکنام ؛
کدبازیابی: EF07424
چکیده: جنگ لفظی ترکیه و آمریکا بر سر زندانی شدن اندرو برانسون، کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه، بهای سنگینی برای ترکیه داشته است. لیر، پول ملی ترکیه، سقوط نزدیک به چهل درصدی را تجربه کرده که از زمان بحران‌های اقتصادی این کشور طی دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی بی‌سابقه بوده است. ازسوی‌دیگر، با رسمی شدن حکم زندانی شدن خانگی کشیش آمریکایی ازسوی دادگاهی در ازمیر، ترامپ از تصویب بسته‌های جدید تحریمی علیه ترکیه خبر داده است.
موضوع(ات): ترکیه - اوضاع اقتصادی؛ ترکیه - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ترکیه؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحلیل و بررسی
شاخه‌های مرتبط: