گزارش نشست راهبرد عربستان سعودی در ایجاد تنش‌های سیاسی قومی و مذهبی در کشور


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ , November 7 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: EE20BDB
چکیده: نوشتار حاضر گزارش نشست راهبرد عربستان سعودی در ایجاد تنش‌های سیاسی، قومی و مذهبی است که در یازدهم آبان 1395 در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی و توسط معاونت اطلاعات و امنیت برگزار شده است. نقش و جایگاه خاص عربستان سعودی در منطقۀ خاورمیانه و جهان اسلام، رفتار این کشور درقبال تحولات منطقه و مدل حکومت‌داری عربستان پس از روی کار آمدن ملک سلمان و اقدامات این کشور علیه ایران (برای ایجاد تنش سیاسی، قومی و مذهبی در کشور) از موضوعات مورد بحث در نوشتار حاضر است.
موضوع(ات): عربستان سعودی - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: