صواریخ المقاومه فی غزه: سلاح الردع الفلسطینی
موشک‌های مقاومت در غزه: سلاح بازدارندگی فلسطینی‌ها


منبع: مرکز الزیتونه للدراسات والاستشارات
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ , June 19 2015
  92,  لبنان
نویسنده (گان):القاسم، باسم ؛
کدبازیابی: ED10551
چکیده: موضوع موشک‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه سهم بزرگی در مباحث و مناقشه‌های مربوط به قضیة فلسطین داشته است و از دغدغه‌های امنیتی بزرگ رژیم صهیونیستی هم بوده است. با گذشت 13 سال از شلیک اولین موشک از نوار غزه، این موشک‌ها اثرگذاری خود را در مواجهه با رژيم صهیونیستی نشان داده‌اند و به چالشی راهبردی و امنیتی برای این رژيم بدل شده‌اند. کتاب حاضر، عمدتاً با تکیه بر منابع و گزارش‌های رسانه‌ای و عمومی، تلاش کرده تصویری از سیر شکل‌گیری و رشد توان موشکی مقاومت، تدابیر رژیم صهیونیستی برای مواجهه با این تهدید و اثر و نقش این موشک‌ها در پیشبرد قضیة فلسطین ارائه دهد.
موضوع(ات): نوار غزه - سیاست و حکومت؛ موشک‌ها؛ سیاست امنیتی - اسرائیل؛ ؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: