کتاب امنیت بین‌الملل( ۴) (ویژه القاعده)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۸۸ , February 27 2010
  978-964-526-118-2,  ۳۹۷ص. ,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: EAE26B7
چکیده: بررسی خاستگاه جنبش‌های افراطی سلفی در پاکستان و دنبال نمودن تاثیرات و تحرکات آنان در سازمان القاعده یکی از مهم‌ترین مباحث این کتاب است که در قالب فصل نخست، بیش از نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده است. تاریخچه، شیوه‌های عملکرد، روش‌های تبلیغ و عملیات، همچنین نوع سازمان‌دهی جنبش القاعده در نقاط مختلف جهان به همراه آسیب‌شناسی آن، از جمله مواردی است که در قالب مقالات متفاوت از نویسندگان صاحب‌نظر در این زمینه در بخش دوم کتاب آورده شده است.
موضوع(ات): القاعده (سازمان)؛ تروریسم؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: