ابزارهای رسانه‌ای جنگ نرم و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعی جامعه هدف


منبع: فصلنامه مطالعات عملیات روانی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ , June 21 2014
  سال دهم، شماره ۳۹,  159-180
نویسنده (گان):گلشنی، علی‌رضا؛ قائدی، محمدرضا؛ ؛ علی‌اکبریان هاوشکی، مصطفی؛
کدبازیابی: E9D8492
چکیده: امروزه رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار جنگ نرم است. رسانه‌ها گرچه موجب انسجام اجتماعی می‌شوند، اما از سوی دیگر قادر به وسعت بحشیدن و ژرف‌تر ساختن شکاف‌های اجتماعی هستمد. کار اصلی رسانه‌ها بازنمایی و ساخت رسانه‌ای واقعیت است و جنگ نرم در اینجا مطرح می‌شود. مهم‌ترین ابزارهای جنگ نرم، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون و ماهواره، رادیو، فیلم، سینما و بازی‌های رایانه‌ای است که در تقویت شکاف‌های اجتماعی، نسلی و سیاسی می‌توانند موثر واقع شوند. نوشتار حاضر ضمن ارزیابی ابزراهای رسانه‌ای جنگ نرم، تاثیرات آنها را نیز بر زندگی اجتماعی مورد بررسی قرار داده است.
موضوع(ات): جنگ نرم؛ رسانه‌های گروهی - جنبه‌های سیاسی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: