آذربایجان و رويكرد خروج آهسته نخجوان از وابستگي به ايران


منبع: ایراس خبری، تحلیلی و پژوهشی
آدرس وب:http://www.iras.ir/vdcg7n9x.ak97t4prra.html...
تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ , May 18 2013
  6 ص.
نویسنده (گان):رمضانی بونش، فرزاد؛
کدبازیابی: E7E4AA8
چکیده: نخجوان در ترکیب کشور آذربایجان، یک جمهوری خودمختار است که پیوستگی ارضی و جغرافیایی با پیکره اصلی خاک جمهوری آذربایجان ندارد. در واقع دو کشور ترکیه و ایران نقش مهمي در ادامه حيات و توسعه اين جمهوري كوچك و بخش برونگان جمهوري آذربايجان داشته‌اند. با اين حال در چند سال گذشته به نظر مي‌رسد باكو با اتخاذ رويكردهايي كوشيده است از وابستگي نخجوان به ايران بكاهد.
موضوع(ات): آذربایجان (جمهوری) - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - آذربایجان(جمهوری)؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ ایران - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: