همایش معرفی فرصت‌های اقتصادی ایران در برلین


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ , September 14 2017
  May 15 2018 12:00AM
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: E5A40D9
چکیده: بنابه دعوت موسسۀ گفت‌و‌گوی تمدن‌های روسیه (مستقر در برلین) هیاتی متشکل از رئیس گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دفتر مطالعات وزارت امور خارجه کشورمان و نمایندگانی از سازمان سرمایه‌گذاری، شهرک فناوری پردیس دانشگاه شریف، بانک ایرانیان و اتاق بازرگانی تهران ضمن عزیمت به برلین، برای ارائۀ مطالبی در کارگاه آموزشی که به‌همین‌منظور در تاریخ 23 شهریور 1396 تنظیم شده بود، شرکت کردند. نوشتار حاضر گزارشی از این همایش ارائه داده، که هدف از برگزاری آن آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های اقتصاد ایران بیان شده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: