نقدی بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران


منبع: فصلنامه امنیت اقتصادی
تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ , March 20 2009
  پیش شماره 3,  100 - 85 ,  تهران
نویسنده (گان):حسینی‌نژاد، مرتضی؛ دارستانی، محمد؛
کدبازیابی: E1C2852
چکیده: در سال جاری و سال‌های آینده کماکان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به عنوان اولویت اول برنامه‌های دولت مطرح است. تاکید مقاله بر وضعیت بخش خصوصی در ایران و مکانیزم واگذاری سهام است. بخش خصوصی، گروه هدف مالکیت شرکت‌های مشمول واگذاری است و باید توان و تمایل به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. مکانیزم انتقال مالکیت می‌تواند گروه‌های مختلفی از افراد را با انگیزه‌های متفاوت سهام‌دار نماید.
موضوع(ات): ایران - سیاست اقتصادی؛ خصوصی‌سازی - ایران ؛ ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: