گزارش ویژه: حضور گزینشی: سیاست خاورمیانه‌ای چین پس از بیداری اسلامی


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ , November 6 2016
  سال یازدهم، شماره 625
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: E0E6000
چکیده: دیپلماسی چین در خاورمیانه از زمان شروع بیداری اسلامی در سال 2011، تغییر کرده و این کشور، برای پاسخگویی به تحولات حادث‌شده، انتقاد از رسانه‌ها و مجامع آکادمیک را در دستور کار قرار داده است. به باور نویسنده، انتخاب رهبر جدید حزب کمونیست چین در نوامبر 2012 که سیاست خارجی تهاجمی و قاطعانه‌تری در مقایسه با پیشینیان خود دارد، ممکن است با اصول سنتی این کشور هماهنگی نداشته باشد. این مسئله احتمالا در خاورمیانه در قالب سیاست جنگ‌طلبانه‌تری نمود خواهد داشت/
موضوع(ات): چین - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: