نشست بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ , July 5 2017
  16-26
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: DFA0787
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی نشست «بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل» که در تاریخ 4 تیر ماه 1396 توسط گروه مطالعاتی و اجرایی حقوق بشر در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شد، پرداخته است. رضوانی، رئیس گروه مطالعات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی، هدف اول اینگونه نشست‌ها را استخراج گزاره‌هایی که تامین‌کننده نیازهای دیپلماسی و کسب منافع جمهوری اسلامی باشند اعلام کرد و هدف اصلی آن را بررسی محتوایی عنوان نشست برای دستیابی به شناخت ریشه‌ای آنها و اینکه آیا این مواضع برنامه‌ریزی شده، هدفمند و راهبردی هستند یا مقطعی و تاکتیکی اتخاذ می‌شوند، ذکر کرد.
موضوع(ات): حقوق بشر - ایالات متحده؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: