تحلیل کوتاه: چند نکته درباره پیامدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۹۷ , August 27 2018
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: DD0D09D
چکیده: پس از 21 سال مذاکره پیگیر و در جریان پنجمین نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان) در بندر «آکتائو»ی قزاقستان در 12 اوت، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به امضا رسید. نوشتار حاضر، نه از دید حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل دریاها بلکه از زاویه منافع ژئوپلیتیک و همکاری‌های راهبردی ج.ا.ایران با چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر به کنوانسیون یادشده و پیامدهای امضای آن پرداخته است.
موضوع(ات): دریای خزر، منطقه - رژیم حقوقی؛ دریای خزر، منطقه - موقعیت بین‌المللی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحلیل و بررسی
شاخه‌های مرتبط: