تصمیم دونالد: آیا تیم ترامپ در حال زمینه‌سازی برای خروج از برجام است؟


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  شماره 100,  16-18
نویسنده (گان):کاظمی، حجت؛
کدبازیابی: DC9658B
چکیده: به باور نویسنده، برجام توافقی شکننده است که پایداری آن تا حدود قابل‌توجهی منوط به حسن نیت طرفین است. طرف آمریکایی این ماجرا، نه‌تنها هیچ حسن نیتی برای اجرای قابل قبول آن ندارد، بلکه عملا شمشیر را علیه توافق را از رو بسته است. در چنین فضایی است که بسیاری تنها به این امیدوارند که با مسلط شدن جریان‌های تشکیلاتی‌تر جمهوری‌خواهان بر کاخ سفید جلوی حرکت‌های رادیکالی چون خروج یکباره از برجام توسط ترامپ گرفته شود. باتوجه به روند قضایا، گرچه می‌توان انتظار تایید همراه با اکراه پایبدی ایران به توافق را در ماه آینده داشت، اما این تنها یک مرحلۀ کوتاه از داستان بلند برجام و نحوۀ مواجهۀ آمریکای ترامپ با ایران طی سال‌های آینده است.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ برنامه جامع اقدام مشترک ، 2015 14 ژوئیه؛ ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: