نقش و تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بر دگرگونی‌های هویتی در ایران


منبع: ماهنامه مطالعات هویتی
تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ , April 23 2018
  سال سوم، شماره 25,  13-20
نویسنده (گان):خوشرو، سید محمدرضا؛ خدابنده، خدیجه؛
کدبازیابی: D951294
چکیده: نوشتار حاضر با توجه به توسعۀ فناورانه رسانه، چالش دربرگیری و تصرف همه‌جایی فضای مجازی، به بررسی وضعیت فعلی پخش ماهواره‌ای در سپهر رسانه‌ای ایران پرداخته و چگونگی آن در سال آتی را مورد بررسی قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که این توسعه و شرایط جدید پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در سیر و روند غلبه برنامه‌های فرهنگی، دارای هدف عمده (برنامه‌ریزی شده) و یا سهو (پیامدی) ایجاد تغییرات هویتی در مخاطب، چه نتایج احتمالی‌ای را دربر خواهد داشت و پیش‌بینی نخبگان و صاحب‌نظران با اطلاع از گزارش آینده‌پژوهی این حوزه چگونه خواهد بود؟
موضوع(ات): ماهواره‌ها - ایران؛ ایران - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: