سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ , April 26 2011
  978-964-526-149-6,  ۳۹۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):سازمند، بهاره؛
کدبازیابی: D6D4A84
چکیده: بررسی سیاست خارجی ۵ قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن در دوران پس از جنگ سرد و در کنار آن ارزیابی مولفه‌های قدرت این کشورها و مجموعه‌ها بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا از محورهای اساسی این کتاب است که در مجموع شناخت محوری و مناسبی را از تعاملات سیاست خارجی در جهان کنونی به خواننده ارائه می‌دهد.
موضوع(ات): ابرقدرت‌ها – تاریخ – قرن ۲۰م.؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: