فرصت‌های ایران و روسیه در تنش عربستان و قطر: ایران و روسیه می‌توانند محور همکاری‌های جدید در منطقه باشند


منبع: ایراس
آدرس وب:http://www.iraneurasia.ir/fa/doc/interview/3206/%d9%81%d8...
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ , June 14 2017
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: D513D45
چکیده: قطع روابط عربستان سعودی و قطر و احتمال افزایش تنش‌ها تا مرحلۀ اقدام نظامی به موضوع جدید در مذاکرات منطقه‌ای ازجمله میان ایران و روسیه تبدیل شده است و براین‌اساس نیز گمانه‌زنی‌های جدیدی دربارۀ همکاری تهران و مسکو برای بهره‌برداری از شکاف موجود در متحدان عربی که در بحران سوریه مقابل جبهۀ ایران و روسیه قرار دارند، ایجاد شده است. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر محمود شوری، مدیر حوزۀ اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک. به باور وی، مقابله با تسلط نظم آمریکایی- عربی بر خاورمیانه می‌تواند انگیزۀ مشترک ایران و روسیه برای بررسی راهکارها و ابتکارهای مشترک در زمینۀ حمایت از قطر در برابر عربستان باشد.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ قطر - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - قطر؛ شوری ، محمود - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: