Brexit and EU agencies
برگزیت و عاملیت‌های اتحادیۀ اروپایی


منبع: موسسه آلمانی برای مطالعات امنیتی و امور بین‌المللی
تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ , April 2 2018
  29,  آلمان
نویسنده (گان):اوندارزا، نیکولای ون؛ برت، کمیل ؛
کدبازیابی: D2ADFD7
چکیده: به باور نویسنده، سازمان‌های اتحادیۀ اروپا با مذاکرات برگزیت مرتبط هستند. اگرچه آنها قدرت خود را از دست نمی‌دهند، بعضی از آنها نقش مهمی در حفظ یکپارچگی بازار مشترک یا نظارت بر استفاده از قانون اتحادیۀ اروپا دارند. تعدادی از سازمان‌های اتحادیۀ اروپا نیز همکاری بین کشورهای عضو را تسهیل می‌کنند. بنابراین، انگلستان علاقه‌مند به ادامه مشارکت در آژانس‌هایی است که در بخش‌های مهم اقتصادی خود فعالیت می‌کنند، زیرا این امر به میزان قابل توجهی دسترسی مجدد این کشور به بازار مشترک اتحادیۀ اروپا و همکاری با کشورهای دیگر در امنیت داخلی و خارجی را تسهیل کرده است؛ اما دراین میان مشکلاتی وجود دارد، از جمله: مشکل دسترسی به بازار در شرایطی که این کشور توسط قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپا، محدود خواهد شد.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ انگلستان - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: