بررسی مقیاس‌های مردم‌سالاری دینی در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین


منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های راهبردی سیاست
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ , August 21 2016
  دوره 5، شماره 17
نویسنده (گان):خواجه سروی، غلامرضا ؛
کدبازیابی: D1D59C3
چکیده: مردم‌سالاری دینی ازجمله مقولاتی نیست که مسلمانان برای نخستین بار ازطریق تجربۀ مغرب‌زمین با آن آشنا شده باشند، بلکه تجربۀ صدر اسلام، حاکی از این است که مسلمانان از گذشته با آن آشنا بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی به مقایسۀ نظر آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله) در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران و آیت‌الله محمد مهدی شمس‌الدین، از اندیشمندان جهان عرب، پرداخته است و ازآنجاکه تبیین جایگاه مردم در حکومت، بستگی تامی به نوع تفسیر و چگونگی تبیین نظریۀ حکومت اسلامی دارد، ابتدا مروری بر این دو دیدگاه دربارۀ حکومت اسلامی داشته و سپس به مقایسۀ دیدگاه‌های ایشان دربارۀ مردم‌سالاری دینی پرداخته‌ است.
موضوع(ات): اسلام و سیاست؛ دموکراسی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: