گزارش ویژه: رصد راهبردی اسرائیل


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۴ , November 22 2015
  سال دهم، شماره 525
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: D1B0E62
چکیده: تازه‌ترین سندی که موسسۀ مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی منتشر کرده است، سند «رصد راهبردی اسرائیل، 2014 - 2015» است. نوشتار حاضر به بررسی این سند در قالب پنج بخش اصلی (حوزۀ اسرائیلی – فلسطینی؛ چالش ایرانی؛ آشفتگی خاورمیانه؛ مداخلۀ بین‌المللی در خاورمیانه و درنهایت، حوزۀ داخلی اسرائیل) پرداخته است و نگاهی ویژه به تحولات خاورمیانۀ پس از بهارعربی و پاسخ‌های کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی به این تحولات دارد.
موضوع(ات): اسرائیل - امنیت ملی؛ اسرائیل - سیاست خارجی؛ خاورمیانه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: