بولتن پژوهش و تحقیق: سازمان‌های غیردولتی و موضوع حقوق بشر، مطالعه موردی گزارش سال ۲۰۱۰ دیده‌بان حقوق بشر


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ , March 2 2011
  شماره 89/104/28,  ۵۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):گلشن‌پژوه، محمودرضا؛ شوشتری‌زاده، الهام؛
کدبازیابی: D0297DD
چکیده: در حال حاضر سازمان‌ةای غیردولتی نقش بسیار مهمی را در کنار سایر بازیگران عرصه بین‌الملل، یعنی دولتها و سازمان‌های بین‌المللی در توسعه و ارتقای حقوق بشر ایفا می‌کنند. سازمان غیردولتی دیده‌بان (ناظر) حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها است که نزدیک به سه دهه می‌باشد که در این زمینه فعال است. پژوهش حاضر با بهانه قرار دادن بخش‌هایی از گزارش سالانه این سازمان درخصوص وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۰ ، پس از بیان شیوه عملکرد سازمان‌های غیردولتی در ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهان، به تحلیل عملکرد این سازمان پرداخته، نوع رویکرد و نگاه آن به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اروپا و سرزمین‌های اشغالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
موضوع(ات): سازمان دیده‌بان حقوق بشر ؛ Human Rights Watch (Organization)؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر – نمونه‌پژوهی؛ حقوق بشر – نمونه‌پژوهی؛ سازمان‌های غیردولتی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: