گزارش راهبردی: إيران عندما تجعل من انتخابات العراق ولبنان ركيزة نفوذ وهيمنة
ایران به دنبال گسترش نفوذ و سلطه طلبی در انتخابات عراق و لبنان


منبع: مرکز مطالعات حرمون
تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ , May 27 2018
  15,  قطر
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: D0231B2
چکیده: نویسندۀ نوشتار حاضر سعی دارد با نگاهی به دو انتخابات لبنان و عراق که در فاصلۀ کمی با یکدیگر برگزار شد به نقش جمهوری‌اسلامی‌ایران در این دو انتخابات بپردازد. نویسنده معتقد است ایران از همۀ امکانات خود برای تاثیر‌گذاری بر روند این دو انتخابات استفاده کرده‌ است تا جریانات و احزاب همسو با خود را در لبنان و عراق به قدرت برساند. به عقیدۀ وی ایران درپی این سیاست به دنبال گسترش نفوذ منطقه‌ای خود و همچنین تضعیف رقبای منطقه‌ای خود می‌باشد و یا به عبارت دیگر به تعبیر نویسنده به دنبال گسترش نفوذ و سلطه‌طلبی در جهان عرب است.
موضوع(ات): عراق - سیاست و حکومت؛ لبنان - سیاست‌ و حکومت؛ ایران - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: