میزگرد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی پیرامون تحولات اخیر ازبکستان


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ , September 21 2016
  8 ص.
نویسنده (گان):انصاری، مینو؛
کدبازیابی: CEC3B3D
چکیده: نوشتار حاضر گزارش «میزگرد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی پیرامون تحولات اخیر ازبکستان» است. اهداف این نشست، بررسی آیندۀ تحولات ازبکستان، ارائۀ پیشنهاداتی به دستگاه سیاست خارجی درخصوص کشورهای آسیای مرکزی ازجمله ازبکستان بوده است. نوشتار حاضر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، ظرفیت موجود در ازبکستان و اهمیت روابط ایران و ازبکستان، گزینه‌های آیندۀ روابط دو کشور را مطرح کرده و لازمۀ هرگونه بهبود در روابط را مورد توجه قرار داده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ ازبکستان - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: