The Korean Civil-military Balance
توازن نظامی و غیرنظامی در شبه جزیره کره


منبع: CSIS
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ , April 30 2018
  134,  آمریکا
نویسنده (گان):Cordesman, Anthony H.؛
کدبازیابی: CCEFF6E
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی توازن نظامی ـ غیرنظامی میان دو کره پرداخته است و قدرت نیروهای آمریکا در حال حاضر در شبه‌جزیره کره، ژاپن و پاسیفیک را مورد بررسی قرار داده. نویسنده در این نوشتار به بررسی اختلافات اساسی میان سطوح بالای توسعه مدنی در کره جنوبی و توسعه محدود اقتصاد، نوع حکمرانی و جامعه مدنی در کره شمالی پرداخته و انواع مختلف آسیب‌پذیری‌های هر دو طرف را شرح داده و به‌طور جدی توانایی کره شمالی برای حمایت و حفظ سطوح بالای نظامی شدن را زیر سؤال برده است.
موضوع(ات): کره شمالی - سیاست و حکومت؛ کره شمالی - سیاست اقتصادی؛ کره جنوبی - سیاست و حکومت؛ کره جنوبی - سیاست اقتصادی؛ سیاست نظامی - کره شمالی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: