Disrupting the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in Syria
برهم زدن صفحۀ شطرنج: چشم‌اندازهای مداخلۀ روسیه در امور سوریه


منبع: Belfer Center
آدرس وب:http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/25907/dis...
تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۴ , October 31 2015
  44P.
نویسنده (گان):Mohseni, Payam ...[et al]؛
کدبازیابی: CCB8DDB
چکیده: مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد آمریکا در گزارشی 44 صفحه‌ای به بررسی موضوع مداخلۀ نظامی روسیه در سوریه پرداخته و رویکردها و نقطه‌نظرات هفت متخصص و پژوهشگر را در زمینۀ اهداف روسیه در سوریه و پیامدهای تصمیم این کشور دراین‌خصوص برای سیاست جهانی و منطقه‌ای ارائه داده است. در این گزارش از کارشناسان خواسته شده تا به دو پرسش اساسی در این زمینه پاسخ دهند: نخست اینکه روسیه از مداخله در سوریه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دوم اینکه، این تصمیم چه الزامات و پیامدهایی را برای منازعۀ سوریه و در ابعادی گسترده‌تر برای سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه دارد؟
موضوع(ات): سوریه - سیاست و حکومت - دخالت روسیه فدراتیو؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: