Asia-Pacific Rebalance 2025
بازتوازن آسیا ـ پاسیفیک


منبع: CSIS
آدرس وب:http://csis.org/files/publication/160119_green_asiapacifi...
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۴ , January 19 2016
  978-1-4422-5917-1
نویسنده (گان):Green, Michael J. ؛ Hicks, Kathleen H.؛
کدبازیابی: CA2FE4A
چکیده: در نوامبر 2011 باراک اوباما علام نمود که این کشور تمرکز خاصی را بر منطقه آسیا ـ پاسفیک خواهد گذاشت. این موضوع به «باز توازن» و «مرکز ثقل‌گرایی آسیایی» موسوم گشت. این بازتوازن در آسیا مورد حمایت «دو حزب حاکم در آمریکا قرار گرفته است با این‌حال نگرانی‌هایی را در مورد تنظیم این استراتژی و چگونگی کسب منابع لازم برای حضور آمریکا در این منطقه را ایجاد نموده است. متن حاضر به بررسی این سیاست جدید دولت آمریکا پرداخته و سه‌گونه منافع آمریکا در این منطقه را مورد توجه قرار داده است. اول حمایت از مردم آمریکا و متحدان این کشور، دوم ارتقاء فرصت‌های تجاری و اقتصادی و سوم حمایت از هنجارهای دموکراتیک جهانی که به اعتقاد نویسندگان برای تأمین این اهداف ارتقاء جایگاه نظامی آمریکا حیاتی می‌باشد.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: