Türkiye-İran ilişkilerinde yeni dönem
دورۀ جدیدی در روابط ترکیه- ایران


منبع: پایگاه خبری – تحلیلی مدیا اسکوپ تی وی
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ , August 21 2017
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: C5FF582
چکیده: روشن چاکیر از کارشناس شناخته‌شدۀ مسائل منطقه در بحث کارشناسی که با گالیپ دالای، کارشناس دیگر منطقه پیرامون روابط ایران و ترکیه در دورۀ جدید داشته است موضوعات و رویدادهای مهم ازجمله تضاد منافع ترکیه با آمریکا در منطقه و نزدیکی ترکیه با ایران و روسیه را مورد بررسی قرار داده است. در این بحث کارشناسی عنوان شده هرچند اطلاعات زیادی دربارۀ سفر و مذاکرات مهم هیات نظامی ایران با طرف‌های ترکیه‌ای منتشر نشده است، ولی ترکیب هیات نشان می‌دهد که مذاکرات جدی بین طرفین بوده است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - ترکیه؛ ترکیه - روابط خارجی - ایران؛ کردان - عراق؛ کردان - ترکیه؛ دالای ، گالیپ - مصاحبه‌ها؛ ؛ ؛
زبان مدرک: ترکی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: