مبارزه با خشونت و افراطی‌گری


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ , May 10 2016
  30 ص.
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: C59E63C
چکیده: مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در جامعۀ بین‌المللی نیاز به استراتژی جدیدی دارد، استراتژی جامع در این زمینه باید ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک مبارزه با افراط‌گرایی را دربرگیرد. دومین میزگرد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و بنیاد صلح ساساکاوا با موضوع «مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در خاورمیانه»، 21 اردیبهشت 1395 در دفتر مطالعات برگزار شد. در تاریخ چهارم و پنجم آذر 1394 نیز نشستی با عنوان «گفتمان سیاسی درخصوص خشونت و ضدافراطی‌گرایی و تروریسم در منطقه و دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ظهور و بروز افراط‌گرایی» برگزار شده بود. نوشتار حاضر به بررسی مهم‌ترین مطالب مطرح شده در این دو نشست پرداخته است.
موضوع(ات): تروریسم؛ بنیاد‌گرایی اسلامی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: