Zwang zur Zusammenarbeit: Unilaterale US-Sekundärsanktionen gegen den Iran setzen europäische Akteure auch zukünftig unter Druck
اجبار به همکاری: تحریم‌های ثانویۀ یکجانبه آمریکا علیه ایران، بازیگران اروپایی را در آینده تحت فشار خواهند گذاشت


منبع: SWP
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ , June 15 2015
  8P.
نویسنده (گان):Lohmann, Sascha؛
کدبازیابی: C56F50E
چکیده: به باور نویسنده، تاثیر تحریم‌های ثانویۀ یک‌جانبۀ آمریکا بوده که باعث شده تا بر اثر تخفیف‌های ناشی از توافق موقت ژنو باز شرکت‌های اروپایی حاضر نشوند تا حضور خود را در ایران گسترش دهند، چراکه تمایز بین تحریم‌های ثانویۀ اتمی و غیراتمی به‌شدت تفسیری و سلیقه‌ای است و آنها می‌ترسند که ازسوی آمریکا به‌شدت مجازات شوند. این درحالی است که شرکت‌های آمریکایی دارای مجوز ازسوی دولت خود، این ترس را ندارند و به‌دنبال سهم خود از بازار ایران هستند.
موضوع(ات): تحریم اقتصادی آمریکا - ایران - نتایج و تاثیرات؛
زبان مدرک: آلمانی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: