U.S. Strategy After the Iran Deal: Seizing Opportunities and Managing Risks
استراتژی آمریکا پس ازتوافق با ایران: تسخیر فرصت‌ها و مدیریت خطرها


منبع: مرکز امنیت آمریکای جدید; Center for a New American Security
آدرس وب:http://www.cnas.org/after-the-iran-deal#.vzjlkubqx1p...
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ , June 15 2015
  32P.
نویسنده (گان):Ilan Goldenberg; ایلان گلدن‌برگ؛
کدبازیابی: C4DE1B2
چکیده: مرکز امنیت آمریکای جدید گزارشی با عنوان «استراتژی آمریکا پس از توافق با ایران: تسخیر فرصت‌ها و مدیریت خطرها» منتشر کرده است. این گزارش به بررسی مخاطراتی پرداخته که آمریکا پس از معامله با ایران با آن مواجه خواهد بود و توصیه کرده که واشنگتن به مقابلۀ شدیدتر با اقدامات ایران به‌خصوص در زمینۀ حمایت از نائبان خود در خاورمیانه بپردازد.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: