بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (۱۲)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ , March 6 2010
  ۸۸/۱۰۴/۲۶۱,  ۵۴ص. ,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: C4A6978
چکیده: بولتن حاضر سعی دارد تحولات سه ماه گذشته در منطقه قفقاز (سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین منطقه قره‌باغ) را در عرصه‌های داخلی و خارجی و نیز روابط با ایران مورد بررسی قرار دهد. در بخش تحولات راهبردی هم موضوع «پدیده شیعه‌هراسی در جمهوری آذربایجان» مورد توجه است.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: