بازگشت روسیه به خاورمیانه


منبع: فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  سال دوم، شماره 7 ,  24-42
نویسنده (گان):میخییف، سرگی؛
کدبازیابی: C22585F
چکیده: خودداری روسیه در دوران ولادیمر پوتین از همراهی با سیاست‌های غرب در معاملات جهانی و منطقه‌ای، نتیجۀ انتخاب رویکردهای راهبردی کرلین در برابر آمریکا است. به باور نویسنده، بروز پیچیدگی در روابط روسیه با غرب امری اتفاقی و یا تصمیم آنی نیست؛ این انتخاب آگاهانه، طولانی مدت و سخت برای روسیه است. این گزینه، انتخاب شخص ولادیمر پوتین به‌عنوان رهبر این کشور نیست، بلکه خواستۀ اکثریت مردم است که پی‌بردند نزدیکی غیر عادی به غرب، یکی از دلایل بروز فاجعه تاریخی است که گریبانگیر روسیه در اواخر قرن بیستم شده است.
موضوع(ات): روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: