Building on the Iran Deal: Steps Toward a Middle Eastern Nuclear-Weapon-Free
گام‌هایی به‌سوی خاورمیانۀ عاری از سلاح هسته‌ای براساس برجام


منبع: Arms Control Association
آدرس وب:http://www.armscontrol.org/act/2015_12/features/building-...
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ , December 15 2015
  12P.,  آمریک
نویسنده (گان):موسویان، حسین ... [و دیگران]؛
کدبازیابی: BE46E25
چکیده: نویسندگان ضمن تاکید بر هدف برجام مبتنی‌بر تضمین صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای ایران، به این موضوع پرداخته‌اند که ازآنجاکه برخی از کشورهای خاورمیانه درصدد راه‌اندازی برنامه‌های هسته‌ای خود هستند و محدودیت‌های برنامۀ هسته‌ای ایران نیز پس از چند سال برداشته می‌شود، لذا توصیه ‌می‌شود که کشورهای گروه 1+5 و کشورهای حوزۀ خاورمیانه با بهره‌گیری از مفاد برجام، محدودیت‌های هسته‌ای را برای کل منطقه رقم بزنند و ازاین‌رو گام‌هایی را به‌سوی ایجاد خاورمیانۀ عاری از سلاح هسته‌ای و درنهایت، عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بردارند.
موضوع(ات): سلاحهای هسته‌ای - خاورمیانه؛ منع گسترش سلاحهای هسته‌ای ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: