Deep Freeze and Beyond:Making the Trump-Kim Summit a Success
انجماد عمیق و فراسوی آن: موفق ساختن اجلاس ترامپ - کیم


منبع: گروه بین‌المللی بحران
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ , June 11 2018
  60,  آمریکا
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: BCEDC46
چکیده: به باور نویسندگان بحران مساله سلاح اتمی کرۀ شمالی در راس دستورکارهای اصلی مورد بحث میان رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر کرۀ شمالی قرار گرفته است. چند ماه پیش افزایش تنش میان دولت آمریکا و کرۀ شمالی به سمت یک بحران بزرگ میل پیدا کرد؛ اجلاس مورد نظر در سنگاپور یک تغییر دراماتیک برای آینده‌ای بهتراست. اما با درنظر گرفتن ملاحظاتی همچون عدم تناسب میان توقعات و فقدان زمان کافی برای آماده سازی، ممکن است دیپلماسی به شکست بیانجامد و طرفین بار دیگر به وضعیت تنش بازگردند. ارائۀ طرحی چهار مرحله‌ای از جمله ایجاد سازوکارهای نظارتی گسترده به منظور راستی‌آزمایی مسالۀ خلع سلاح و همچنین ارائۀ مشوق‌های اقتصادی به کرۀ شمالی توصیه این گروه برای حل و فصل بحران کره است.
موضوع(ات): ایالات متحده - روابط خارجی - کره شمالی؛ کره شمالی - روابط خارجی - ایالات متحده؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: