Weighing Concerns and Assurances About a Nuclear Agreement with Iran: A Briefing Book
ارزیابی دغدغه‌ها و ضمانت‌های توافق هسته‌ای با ایران: یک گزارش


منبع: Iran Project
آدرس وب:http://https://www.scribd.com/doc/267414018/weighing-conc...
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ , June 2 2015
  38P.
نویسنده (گان):William Luers؛ Stephen Heintz; Jessica Mathews; Thomas Pickering؛
کدبازیابی: BCAA95D
چکیده: نویسندگان هدف از تالیف و تدوین نوشتار حاضر را ارائۀ یک مباحثۀ دوحزبی درخصوص توافق هسته‌ای به‌منظور ارزیابی دغدغه‌های جدی پیش روی آن (موانعی که می‌تواند موجب شکست مذاکرات شود) و راهکارهای جایگزین آن ذکر کرده‌اند. آنها امیدوار هستند که این گزارش 38 صفحه‌ای به‌مثابه کتابچۀ راهنمایی در اختیار مردم آمریکا، سیاستگذاران، قانونگذاران، کارکنان سازمان‌ها، رسانه‌ها و عامۀ مردم قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص توافق هسته‌ای با ایران را در اختیار آنها بگذارد. گزارش فوق ششمین گزارش از سلسله‌گزارش‌های این مرکز است که به بررسی ابعاد مختلف توافق با ایران پرداخته است.
موضوع(ات): انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت؛ مذاکرات سیاسی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: