Russia's Interference in the US Judiciary
دخالت روسیه در سیستم قضایی آمریکا


منبع: شورای آتلانتیک
تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ , May 19 2018
  36,  آمریکا
نویسنده (گان):Åslund, Anders ؛
کدبازیابی: BBBD41B
چکیده: بی‌قانونی در روسیه دوران پوتین به‌طور گسترده افزایش یافته است. آژانس‌های دولتی روسیه به آسانی وارد فعالیت‌های مجرمانه شده و از مزایای این فعالیت‌ها بهره‌مند می‌شوند. این مجرمان ازسوی مقامات رده بالای دولتی ازجمله خود پوتین مورد حمایت قرار می‌گیرند، این امر باعث شده است که این بازیگران به آسانی از سیستم حقوقی آمریکا سوءاستفاده کنند به‌طوری‌که روسیه از نظام قضائیه آمریکا برای پیشبرد اقدامات مجرمانه دولتی خود سوءاستفاده می‌کند. نوشتار حاضر به بررسی چگونگی بهره‌برداری کرملین از سیستم‌های قضایی دیگر کشورها با تأکید بر ایالات متحده آمریکا پرداخته است و نشان داده که آمریکا چگونه می‌تواند در برابر اقدامات روسیه مقابله کند.
موضوع(ات): روسیه فدراتیو - سیاست خارجی؛ ایالات متحده - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: