Turkey's Kurdish Question: New Opportunities and Challenges
موضوع کردهای ترکیه: فرصت‌ها و چالش‌های جدید


منبع: THE BROOKINGS INSTITUTION
آدرس وب:http://www.brookings.edu/~/media/files/events/2010/1210_t...
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۸۹ , December 10 2010
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: B62BC30
چکیده: در سال‌های اخیر ترکیه با اقتصاد متحرک و بلندپروازی در سیاست خارجی ناشی از اعتماد به‌نفس به‌عنوان یک بازیگر جهانی خود را مطرح نموده است با این‌حال مشکلات این کشور با اقلیت قومی کرد همچنان پابرجا بوده است. حزب حاکم توسعه و عدالت با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در قبال کردها مواجه و این مسائل به‌طور بالقوه بر انتخابات ملی سال آینده این کشور تاثیرگذار می‌باشد. حتی آینده دموکراسی ترکیه و موفقیت سیاست خارجی منطقه‌ای این کشور نیز تا حد بسیاری به سیاست این کشور در قبال جامعه کرد بستگی دارد. نوشتار حاضر مشروح مذاکرات مطرح در کنفرانسی است که ازسوی مرکز آمریکا و اروپای موسسه بروکینگز در روز ده دسامبر 2010 برگزار و در آن به چالش‌ها و فرصت‌های ترکیه در مواجهه با حل مشکل 26 ساله شورشیان کُرد پرداخته است.
موضوع(ات): کردان - ترکیه؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: