بهانۀ دموکراسی: تغییرات اقلیمی و بی‌صداقتی بزرگ در دنیای سیاست


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۶ , July 23 2017
  شماره 99 ,  52ـ53
نویسنده (گان):رضوی، شیوا؛
کدبازیابی: B4EF276
چکیده: نگاهی به مسئلۀ تغییرات آب‌و‌هوایی نشان می‌دهد محدود کردن پیامدها به برخی موضوعات محیط زیستی سهل‌انگارانه است. دیدگاه‌هایی وجود دارد که آشکارا اعلام می‌کنند نه در آینده، بلکه در برخی درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه یا آفریقا، دلایل اکولوژیک نقش چشمگیر و گاه عامل مستقیم در شکل‌گیری منازعه‌ها دارند. با توجه به اینکه عده‌ای معتقدند ظرفیت زیست محیطی زمین در آیندۀ نزدیک به پایان خود نزدیک می‌شود، به مخاطره افتادن امنیت و صلح، مولفۀ تاثیرگذاری به نام تغییر اقلیم خواهد داشت. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های سازمان محیط زیست، در ارتباط با موضوع فوق.
موضوع(ات): دموکراسی؛ اقلیم‌شناسی - تغییرات؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: