سایۀ تردید بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی: تغییرات قانون اساسی در قرقیزستان


منبع: سایت ایراس
آدرس وب:http://www.iraneurasia.ir/fa/doc/note/2660/%d8%b3%d8%a7%d...
تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۵ , December 27 2016
 
نویسنده (گان):قزل، بهروز ؛
کدبازیابی: B470F7C
چکیده: مهم‌ترین ویژگی نظام پارلمانی قرقیزستان، تلاش برای شکستن انحصارطلبی قدرت سیاسی در این کشور بوده است. نظام پارلمانی در قرقیزستان، به‌مثابه مکانیزمی برای مهار میل فزایندۀ تصلب و تمامیت‌خواهی رهبران اجرایی ظاهر شده است. به باور نویسنده، گذشته از عناوین نظام‌های مبتنی‌بر «پارلمانی» یا «ریاستی» در قرقیزستان، تمرکز قدرت اجرایی در بخشی از ساختار سیاسی این کشور و مخدوش شدن موازنۀ قدرت داخلی، می‌تواند سایۀ تردید را بر سر تنها نظام پارلمانی آسیای مرکزی گسترده و آبستن تحولات ناخواسته‌ای در حیات سیاسی قرقیزها به‌شمار آید.
موضوع(ات): قرقیزستان - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: