The United States and Pakistan: Partners in Development
ایالات متحده آمریکا و پاکستان: مشارکت در توسعه


منبع: بروکینگز
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹ , October 20 2010
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: B3C8C13
چکیده: موسسه بروکینگز در تاریخ 20 اکتبر 2010 نشستی را به منظور بررسی روابط استراتژیک ایالات متحده آمریکا با پاکستان، ابعاد و چالش‌های آن برگزار نمود. ایالات متحده آمریکا علی‌رغم روابط بسیار گسترده نظامی و امنیتی که با پاکستان دارد می‌کوشد در زمینه توسعه اقتصادی نیز به این کشور کمک نماید. خصوصا پس از سیل پاکستان، ایالات متحده آمریکا لزوم همکاری امنیتی ـ اقتصادی با این کشور را بیشتر درک کرد، اما همچنان چالش‌های امنیتی مانند حضور آوارگان افغان در این کشور و فعالیت القاعده چالش‌های بسیاری را برای همکاری استراتژیک این دو کشور به‌وجود آورده است.
موضوع(ات): ایالات متحده - روابط خارجی - پاکستان؛ پاکستان - روابط خارجی - ایالات متحده؛ ایالات متحده - سیاست اقتصادی؛ سیاست امنیتی - ایالات متحده؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: