شوک به خاورمیانه: نگاهی به کتاب «در دام داعش: دولت اسلامی یا عقبگرد تاریخ»


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  شماره 100,  142-143
نویسنده (گان):ابراهیم‌پور، ماهرخ؛
کدبازیابی: B0742F9
چکیده: کتاب «در دام داعش، دولت اسلامی یا عقب‌گرد تاریخ» اثر پی‌یر ژان لوییزار، ترجمۀ ویدا سامعی به چگونگی پیشروی داعش در منطقۀ خاورمیانه پرداخته است. ضمن اینکه مولف درصدد است چرایی در دام افتادن کشورهای قدرتمند غربی در تلۀ داعش را تشریح کند. لوئیزار کتاب را درشش فصل تالیف کرده که سرفصل‌های آن عبارتند از: ظهور دولت اسلامی، از سایکس - پیکو تا یعقوبیه: عقبگرد تاریخ، عرق دولت در مقابل جامعه، حکومت سوریه در دام مذهب‌گرایی، آیا خاورمیانه دارد زیرورو می‌شود؟ و تلۀ داعش.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست و حکومت؛ داعش؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: