Jihadist propaganda, offline strategic communications in modern warfare
پروپاگاندای آفلاین جهادی: ارتباطات راهبردی در جنگ مدرن


منبع: MEI
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ , June 9 2018
  24,  آمریکا
نویسنده (گان):Charlie winter؛
کدبازیابی: ADA7F02
چکیده: نوشتار حاضر راهبردهای رسانه‌ای دو گروه تروریستی داعش و هیات تحریر شام را مورد مقایسه قرار داده است و اینکه چگونه این دو گروه از ابزار پروپاگاندا و سانسور به منظور تقویت حاکمیت بر مردمان محلی تحت سلطه خود استفاده می‌کنند. به باور نویسنده، فارغ از شباهت‌های ایدئولوژیک میان این دو گروه تروریستی افتراقات و تفاوت‌های مهم تاکتیکی و راهبردی میان رویکردهای طرفین در قبال دیپلماسی عمومی وجود دارد.
موضوع(ات): داعش؛ تروریست‌ها؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: