BRICS: A Decade of Socio-Economic Cooperation
بریکس: یک دهه همکاری اجتماعی ـ اقتصادی


منبع: شورای امور جهانی هند (ICWA)
تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۷ , June 30 2018
  25,  هند
نویسنده (گان):آروندهاتی شارما؛
کدبازیابی: AD84C0E
چکیده: به باور نویسنده، پیمان بریکس که سال 2009 شکل گرفت، در طول حدود یک دهه اخیر با پیوستن تدریجی برزیل و آفریقای جنوبی به آن، تحقق این اهداف را پیگیری کرده است: ایجاد یک بلوک اقتصادی و تجاری قدرتمند در شرایطی که بحران مالی جهانی و فراهم آوردن زمینه لازم برای همکاری و گفت‌وگوی سیاسی. در ده سال گذشته "بریکس" در برآورده ساختن بخشی از اهداف خودش و در سطح جهان تا حد زیادی موفق عمل کرده است. با این حال به باور نویسنده،اعضای بریکس باید با هدف کاستن از نگرانی‌های جهانی در زمینه وقوع "جنگ‌های تجاری"، ایجاد یک نظام چندجانبه تجاری قانونمند در کنار پافشاری بر اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل تلاش کنند تا یک نظم جهانی عادلانه بر جهان حاکم شود.
موضوع(ات): سیاست اقتصادی؛ اقتصاد بین‌الملل؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: