کنفرانس بین‌المللی چشم‌انداز منطقه‌ای دریای سیاه در ابتکار کمربند - راه


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ , September 18 2017
  16-25
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: AC685C9
چکیده: چین ابتکاری را برای توسعۀ روابط اقتصادی با اتحادیۀ اروپا با عنوان «تمام مسیر در معیت یکدیگر» ارائه کرده است که ذیل آن، همکاری شانزده کشور اروپایی با چین با عنوان 1+16 تعریف شده است. از مهم‌ترین اقدامات دراین‌راستا، سرمایه‌گذاری کشورهای مورد بحث در گسترش خطوط مواصلاتی ابتکار کمربند - راه در اروپاست. نوشتار حاضر گزارش کنفرانس بین‌المللی «چشم‌انداز منطقه‌ای دریای سیاه در ابتکار کمربند - راه» است که در تاریخ 27 شهریور 1396 به‌صورت مشترک توسط موسسۀ دیپلماتیک وزارت امور خارجۀ جمهوری بلغارستان و شبکۀ اندیشکده‌های 1+16 در آکادمی علوم اجتماعی چین و با نظارت نخست‌وزیر جمهوری بلغارستان در صوفیا برگزار شد.
موضوع(ات): چین - سیاست اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: