پیامدهای توافق هسته‌ای بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیۀ اروپا


منبع: فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ , December 20 2016
  سال نهم، شماره 35
نویسنده (گان):قامت، جعفر ؛ پورقوشچی، محمدرضا ؛
کدبازیابی: AB8FA15
چکیده: به باور نویسنده، روابط ایران و کشورهای اروپایی، ریشه در تاریخ داشته و همواره در دوره‌های مختلف از فراز و نشیب برخوردار بوده است، اما در دورۀ جدید، با توجه به توافق به دست آمده و موفقیت دولت یازدهم در حل پروندۀ پیچیدۀ هسته‌ای، می‌توان پیش‌بینی کرد که روابط میان طرفین به دلیل منافع دوجانبه درحوزه‌های مختلف روند روبه رشدی را تجربه خواهد کرد. نوشتار حاضر به بررسی اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پرداخته است.
موضوع(ات): برنامه جامع اقدام مشترک، ۲۰۱۵م. ۱۴ ژوئیه؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: